Kromozom Mutasyonları

Kromozom Mutasyonları

Kromozom mutasyonları, mutasyonun diğer adı değişinim olarak da bilinir. Kromozom da meydana geldiği için canlının genomunda bulunan DNA veya RANA dizilişinde ortaya çıkan kalıcı hasarlardır. Mutasyona maruz kalmış canlıya mutant denilmektedir. Mutasyonlar ikiye ayrılır bunlardan birincisi germ mutasyonu ikincisi ise somatik mutasyonlardır. Somatik mutasyonlar doku da bulunan hücreler de meydana geldiği için kalıcı değildir. Bu yüzden nesilden nesle aktarılamaz. Eşey üreme hücrelerinde meydana gelen mutasyona ise germ mutasyonu denir. Bu mutasyon çeşidi kalıtsal olup kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır.
Kromozom mutasyonları hücre bölündüğü sırada meydana gelir. Bu mutasyon herhangi bir neden bağlı olarak ortaya çıkabilir. Örneğin DNA onarımı, Mayıs bölünmenin herhangi bir safhasında​meydana gelen aksaklık, DNA replikasyonu sırasında oluşan aksaklıklar nedeniyle, X ışını, radyasyona maruz kalmak, antioksidan ajanların vücutta fazla birikmesi, mutajen ve teratojenik etki gösteren ilaçlar, virüsler, anı ısı değişiklikleri kromozom mutasyonlarına yol açmaktadır.

Kromozom mutasyonlarının neden olduğu hastalıklar nelerdir?
 • Kromozom sayısında meydana gelen değişimler; gen ya da kromozom parçalarında ortaya çıkan delesyonlar, duplikasyonlar, genetik materyalin yeniden düzenlenmesi sonucu oluşan modifikasyon sonucu oluşur.
 • Ortaya çıkan mutasyonlar organizmada fenotipik farklılıklara yok açar hatta bazı kromozom mutasyonları canlılar da ölüme yol açmaktadır.
 • Eşey kromozomların fazla (47,XXY) Klinefelter Sendromu meydan getirmektedir. Bu hastalığın da fenotip olarak kişide farklılıklara yok açtığı görülmektedir.
 • Eşey kormozomların eksik olduğu (45,X) normal fenotipi etkileyerek Turner Sendromu ortaya çıkmasına yol açmaktadır.
 • Bazı insanlar da ekstra X kromozomu fazlalılığı da ortaya çıkabilir. Bu mutasyon sonucu ortaya çıkan kadınlara süper dişi de denilmektedir. Kromozom sayısı (48,XXX) şeklinde gösterilir. Fazladan Y kromozomuna sahip erkekler ise (47,XYY) şeklinde ki kromozom dizilimine sahiptir.
 • Yukarıda bahsedilen kromozom mutasyonları gametler üretilirken oluşan rastgele bir hatadan kaynaklanmaktadır.
 • Otozomlarda meydana gelen monozomi insan ve diğer hayvanlardan genellikle tolere edilemez. (Bir kromozomun eksikliği 2n-1 yapısının oluşmasına neden olur bu yapıya da monozomi denilmektedir.)
 • Kromzom mutasyonlarından bir diğeri de 5'in kısa kolunun küçük bir kısmının eksik olduğu kedi miyavlaması sendromu olarak bilinmektedir. Bu mutasyona sahip bebeklerde mide- bağırsak rahatsızlıkları, kalp hastalıkları, anatomik malformasyonlar, zeka geriliği de görülmektedir. Bu sendromun en tipik özelliği larinks ve nefes borusunun gelişimin de aksaklık olmasıdır.
 • Down sendromu ilk kez 1866 yılında John langon download tarafından tanımlanan bir kromozomal hastalıktır. Somatik hücreler de meydana gelen bir hastalıktır. Tek otozomlarda trizomi hastaları en fazla bir yaşından fazla yaşamaktadır.
 • Down sendromu hastalığın da G grubu kromozomlarından birisi olan kromozom 21'deki trizomi sonucu meydana gelmektedir. Bu yüzden de hastalığın diğer bilinen adı trizomidir.
 • Down sendromu hastaları birbirine çok fazla benzemektedir. Tipik düz, yuvarlak başlara sahiplerdir. Ayrıca gözlerinin köşesinde epikantik katlanmalar bulunmaktadır. Tipik olarak boyları kısadır. Ve ağızları sürekli açıktır. Çünkü çıkık kırışık dile sahiplerdir. Kısa, geniş eller ve avuç içi, özgün parmak izine sahiptirler.
Son Güncelleme : 09.04.2021 13:32:40
Kromozom Mutasyonları ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Kromozom Mutasyonları Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Kromozom Mutasyonları"
Kromozomların mutasyona uğraması durumunda insanlarda ne gibi belirtiler meydana gelir? Ayrıca merak ettiğim daha önemli bir konu ise kromozomları bozuk olan bir kişinin doğum yapması durumunda bu durumun etkileri çocuğunda da görülür mü?
Kutcan . 24.10.2018 22:08:23
CEVAP YAZ
Bir İnsanda Kaç Kromozom Vardır
Bir İnsanda Kaç Kromozom Vardır
Bir İnsanda Kaç Kromozom Vardır, vücut yapısındaki DNA'nın "Histon" adı verilen proteinlerin çevresinde oluşturduğu canlı varlıklarda kalıtımı sağlayan genetik birim olan kromozom sayısı insanda 46 adet bulunmaktadır. Kromozomlar mikron ile ölçülüp e...
İnsan Kromozom Sayısı
İnsan Kromozom Sayısı
İnsan Kromozom Sayısı, canlılarda bulunan kalıtımsal bilgileri taşımakta olan molekülerin yapısını belirtmekte olan açıklamadır. İnsan kromozom sayısı, insanlarda bulunan kromozom bakterilerde olmaz. Yalın bir halde bulunan Dna molekülü sadece stopla...
Kromozom Testi
Kromozom Testi
Kromozom Testi; Bu test sayesinde kişinin genetik yapısındaki anormallikler tespit edilebilmektedir. Down sendromu, klinefelter sendromu, turner sendromu ve kırılgan x sendromu gibi genetik bozuklukları teşhis etmek için, kromozom testi kullanılmakta...
Kromozom Eksikliği Hastalığı
Kromozom Eksikliği Hastalığı
Kromozom Eksikliği hastalığı, Kromozomların sayısının aslında normal bir seviyede giderken anne ve baba adayının nad hücrelerinin bölünmesi esnasında oluşan bir hatadan kaynaklanmaktadır. Bu haftada kromozomlar 1 kromozom artış da gösterebilir. 1 kro...
Kromozom Bozukluğu Hastalıkları
Kromozom Bozukluğu Hastalıkları
Kromozom bozukluğu hastalıkları, kromozom sayısında bulunan yapısal bozukluklar olarak tanımlanırken; genetik bozukluklar ile ilişkisi bulunur. Bu süreç içerisinde annenin yumurtasının ve babanın spermin birleşmesi esnasında hücre bölünmesi evresinde...
45 Kromozom
45 Kromozom
45 kromozom, tıp literatüründe Turner Sendromu olarak da bilinmektedir. 45 kromozom ya da Turner sendromu, gelişimi etkileyen kromozomal bir durumdur. Turner sendromunun en sık görülen özelliği kısa boy olmasıdır ki bu yaklaşık olarak çocuklarda 5 ...
Periferik Kanda Kromozom Analizi
Periferik Kanda Kromozom Analizi
Periferik Kanda Kromozom Analizi, Bu analizin diğer adı karyotip analiz olarak da geçmektedir. Sürekli tekrar etmekte olan gebelik kayıpları ve kısırlığın belirlenmiş olduğu kişilerde uygulanan genetik bir test analizidir. Bu analiz bir hücre örneğin...
Kromozom Yapısı
Kromozom Yapısı
Kromozom Yapısı, hücreler bölünecekleri zaman, kromatin ipliklerinin kısalıp kalınlaşarak oluşturmuş olduğu yapılara kromozom adı verilmektedir. Kromozom yapısı DNA, RNA ve proteinden oluşur. DNA molekülü çeşitli proteinlerle bir arada bulunduğundan ...
Kromozom Sayısı
Kromozom Sayısı
Kromozom Sayısı, kromozom içerisinde genetik kodları barındıran dna dediğimiz nükleit asitlerden oluşmaktadır. Kromozom sayısı canlı türlerinde değişiklikler göstermektedir. Kromozom sayısı normal sağlıklı insanların hepsinde aynı sayıdayken bazı kal...
Y Kromozomuna Bağlı Hastalıklar
Y Kromozomuna Bağlı Hastalıklar
Y kromozomuna bağlı hastalıklar: İnsanlarda meydana gelen bazı hastalıklara genlere ve cinsiyete göre değişiklik göstermektedir. Bunlar dan biri ise X ve Y kromozomuna bağlı olarak gelişen hastalıklardır. X kromozomu anneyi temsil ederken Y kromozomu...
Canlıların Kromozom Sayıları
Canlıların Kromozom Sayıları
Canlıların Kromozom Sayıları, Canlıların kromozom sayısı tür için sabittir. Örneğin; insana ait kromozom sayısı 46 iken, yaban tavşanı da 46 kromozom taşımaktadır. Bu nedenle; kromozom sayıları, canlıların gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi vermez diy...
Kromozom Eksikliği
Kromozom Eksikliği
Kromozom eksikliği: Normal bir insanın kromozom sayısı 46'dır. Kromozomlar DNA zinciri ile protein zincirinden meydana gelmektedir. Döllenme sırasında babanın spermindeki 23 kromozomla, annenin yumurtasındaki 23 kromozom birleşir. Baba ve anne adayın...

 

Bir İnsanda Kaç Kromozom Vardır
İnsan Kromozom Sayısı
Kromozom Testi
Kromozom Eksikliği Hastalığı
Kromozom Bozukluğu Hastalıkları
45 Kromozom
Periferik Kanda Kromozom Analizi
Kromozom Yapısı
Kromozom Sayısı
Y Kromozomuna Bağlı Hastalıklar
Canlıların Kromozom Sayıları
Kromozom Eksikliği
Kromozom Bozukluğu
Y Kromozomu
47 Kromozom
Cinsiyet Kromozomları
9 Kromozom Bozukluğu
Kromozom Çeşitleri
Dna Kromozom
Xy Kromozomu
Down Sendromu Kaç Kromozom
Kromozom Hastalıkları
Xx Kromozom
X Ve Y Kromozomu
Homolog Kromozom
Kromozom Analizi
Y Kromozomu İle Taşınan Hastalıklar
15 Kromozom Hastalıkları
46 Kromozom
Gebelikte Kromozom Bozukluğu
Popüler İçerik
Kromozom Bozukluğu
Kromozom Bozukluğu
Kromozom bozuklukları, çocuğun dokularındaki kromozomal hücrelerin sayı veya yapılarında bulunan hasarlardır. Kromozom bozuklukları kalıtsal sorunlara...
Y Kromozomu
Y Kromozomu
Y Kromozomu; Kromozomlar canlılarda kalıtsal karakterleri aktaran genetik birimlerdir. Kromozomlar sadece elektron mikroskobu ile gözlemlenebilir. Kro...
47 Kromozom
47 Kromozom
47 kromozom, Genellikle korkulan bulaşıcı olan bir hastalık gibi algılansa da en bilindik adı ile kalıtsal bir hastalıktır. Bu hastalık yüz yıllardır ...
Cinsiyet Kromozomları
Cinsiyet Kromozomları
Cinsiyet Kromozomları; eşey kromozomları olarak da adlandırılmaktadır. Cinsiyet kromozomları kadınlarda X kromozomu erkeklerde ise Y kromozomu ile tem...
9 Kromozom Bozukluğu
9 Kromozom Bozukluğu
9 Kromozom Bozukluğu, İnsanlarda cinsiyeti belirleyen XX ve XY kromozomları ile birlikte 22 çift kromozom bulunmaktadır. Anne ve babadan alınan 23 kro...
Kromozom Çeşitleri
Kromozom Çeşitleri
Kromozom çeşitleri, Bütün canlılarda olduğu gibi insanın bedeninde de milyonlarca hücre bulunmaktadır. Hücre canlının oluşması için en küçük yapı biri...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Bir İnsanda Kaç Kromozom Vardır
İnsan Kromozom Sayısı
Kromozom Testi
Kromozom Eksikliği Hastalığı
Kromozom Bozukluğu Hastalıkları
Kromozon Eksikligi
Embriyo Genetik Analiz Sonucu
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Kromozon Eksikligi
Embriyo Genetik Analiz Sonucu
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022